Sơn chống cháy (GH-PAINT)

    Sơn chống cháy GH-PAINT được sử dụng với mục đích bảo vệ nhà xưởng kết cấu thép, nhà kho và các công trình dân dụng khác như trường học, bệnh viện, siêu thị …khỏi tác động của hỏa hoạn.