Vữa chống cháy vermiculite dành cho kết cấu thép dầm, kèo, cột (Thạch cao Vermiculite GH- VERMI)

    + Vữa chống cháy GH: có thành phần gốc xi măng Portland tỷ trong thấp được thiết kế để chống cháy cho nội thất và ngoại thất trên bê tông và kim loại

    + Sản phẩm Vữa chống cháy GH có khả năng chống cháy trên các vật liệu có nguồn gốc từ: Hydrocacbon và Xenlulozo. Các lĩnh vực ứng dụng được đề xuất như: Ống thông gió, các nhà máy lọc dầu, hoa dầu, cơ sở dược phẩm y sinh,…