DỰ ÁN: NHÀ MÁY DAC HÀ NAM

ĐỊA ĐIỂM: CỤM CN TRUNG LƯƠNG- BÌNH LỤC- HÀ NAM

HẠNG MỤC: CHỐNG CHÁY CHO ỐNG GIÓ ĐẠT TIÊU CHUẨN EI

Hình ảnh thi công chống cháy ống gió cho dự án DAC do PCCC Gia Hưng thực hiện:

Phối cảnh nhà máy DAC
Phối cảnh nhà máy DAC
Công tác bao che khu vực thi công chống cháy ống gió- PCCC Gia Hưng
Công tác bao che khu vực thi công chống cháy ống gió- PCCC Gia Hưng
Vật liệu chống cháy cách nhiệt GH-OG sử dụng trong thi công- PCCC Gia Hưng
Vật liệu chống cháy cách nhiệt GH-OG sử dụng trong thi công- PCCC Gia Hưng

 

 

Công tác thi công lớp lót GH-ZN - PCCC Gia Hưng
Công tác thi công lớp lót GH-ZN – PCCC Gia Hưng

Công tác thi công lớp chống cháy cách nhiệt GH-OG - PCCC Gia Hưng
Công tác thi công lớp chống cháy cách nhiệt GH-OG – PCCC Gia Hưng