REI? Khái niệm REI? REI trong công tác PCCC và đời sống

REI? Khái niệm REI? REI trong công tác PCCC và đời sống. Hiểu, áp dụng khái niệm REI45, REI60,… REI120…
Như chúng ta thường thấy trong Quy chuẩn ” QCVN: 06/2020/BXD” ( Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình – Việt Nam building code on Fire Safety of Building) có nhiều cụm từ REI,EI, R vậy REI là ?

 

Giới hạn chịu lửa của kết cấu trong công trình xây dựng được xác định bằng khoảng thời gian (đơn vị tính là phút) được tính từ khi bắt đầu thí nghiệm thử chịu lửa theo chế độ gia nhiệt tiêu chuẩn (Nhiệt độ tăng dần theo thời gian từ 0 độ C cho tới trên 1500 độ C) cho đến khi xuất hiện một hoặc đồng thời các dấu hiệu nối tiếp nhau của các trạng thái giới hạn được quy định đối với cấu kiện đã cho như sau:

  • Mất khả năng chịu lực – khả năng chịu lực kí hiệu (R)
  • Mất tính toàn vẹn – kí hiệu (E)
  • Mất khả năng cách nhiệt – kí hiệu chữ (I)

Vậy REI là 3 yếu tố chính (Tính chịu lực, Tính toàn vẹn, Tính chịu nhiệt) quyết định tới phạm vi áp dụng cho các giải pháp chống cháy cụ thể

– Mỗi trường hợp chống cháy cụ thể, chúng ta sẽ áp dụng yêu câu của các chỉ tiêu khác nhau.

+R = Load-bearing: Vẫn giữ ổn định Khả năng chịu Lực chính của cấu kiện khi có NHIỆT (các kết cấu chính vẫn ổn định, mà không có hiện tượng kết cấu chịu lực bị phá hủy)

+E= Integrity: Vẫn duy trì khả năng toàn vẹn của cấu kiện khi có NHIỆT, Không xét tới khả năng truyền nhiệt ( Kết cấu không bị ngã, không bị nứt- nếu không có tác dụng của ngoại lực)

+I = Thermal Insulation: Vẫn giữ ổn định Khả năng cách nhiệt của cấu kiện khi có NHIỆT, (Các kết cấu chính không bị phá hoại bởi nhiệt)

1.Khi chống cháy theo chỉ tiêu R:

Áp dụng cho các giải pháp chống cháy cho Cột thép , dầm- sàn thép (Kết cấu chịu lực) Nhiệt độ tới hạn phá hủy của kết cấu bằng thép là ~430 °C, trong trường hợp sử dụng kết cấu thép cho kết cấu chịu lực nói trên thì tiêu chuẩn bắt buộc phải có giải pháp chống cháy bảo vệ cho kết thép sao cho nhiệt độ bê mặt cấu kiện thép không thể vượt tới ngưỡng ~430 °C, Bằng các hình thức như: xây gạch truyền thống bao quanh, hoặc sử dụng Vữa chống cháy, Sơn chống cháy

2.Khi chống cháy theo chỉ tiêu EI:

Áp dụng cho các giải pháp Vách ngăn chống cháy, chống cháy hệ thống thông gió tòa nhà . Yêu cầu trong trường hợp này nghĩa là khi có đám cháy đảm bảo có cả khả năng giữ tính toàn vẹn, sao cho ngoạn lửa và khói không thể lan qua mặt còn lại, mà nhiệt độ mặt còn lại vẫn luôn đảm bảo. (Không xét khả năng chịu lực của vách, tôn ống gió)

 

REI là gì? REI trong Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

 

Ví dụ : Trong hồ sơ thiết kế : Cột thép đáp ứng yêu cầu REI 120 nghĩa là khả năng chống cháy 120 phút ở cột thép phải đảm bảo cả 3 yếu tố sức bền cơ học, toàn vẹn trước lửa và khói và khả năng cách nhiệt.

Đối với mỗi yếu tố đáp ứng các tiêu chí, các thử nghiệm được thực hiện và thu kết quả. Việc phân loại sau đó được chỉ định bằng cách xác minh giá trị thời gian thu được cho khả năng chống cháy cơ học với tham chiếu đồ thị thời gian và và nhiệt độ.

Đánh giá hiệu suất của khả năng chống cháy có thể được xác định bằng kết quả thử nghiệm, tính toán phân tích hoặc các bảng xác minh.

Qua bài viết này, PCCC Gia Hưng hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu hơn phần nào về REI trong xếp hạng PCCC. Và hiểu rõ ” REI là gì” trong các tài liệu liên quan về phòng cháy.